รีเซ็ตชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ?

ถ้าคุณ ลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) , กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนสมาชิกไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Send Username, ชื่อผู้ใช้งานของคุณ (Username) จะถูกส่งไปยังอีเมล์ของคุณ
ถ้าคุณ ลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username)และ รหัสผ่าน (Password) ด้วย, please recover the username first, then the password. To recover your username, please enter your E-mail Address, leaving Username field empty, then click the Send Username button, and your username will be sent to your email address. From there you can use this same form to recover your password.
ถ้าคุณ ลืมรหัสผ่าน แต่ยังจำชื่อผู้ใช้งาน (Username)ได้, กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งาน(Username)และอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนสมาชิกไว้, จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Send Password, รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปยังอีเมล์ของคุณ