ประกาศของ วัจนารัตน์ ประคีตะวาทิน

ขายรถพ่วงหัว-หาง
0000001584
ขายด่วน 1,200,000 ภาคกลาง

ขายรถพ่วงหัว-หาง

ขายรถพ่วงทั้งหัว-หาง ราคาถูก สามารถเข้ามาดูรถได้ (นำแบตเตอรี่มาใส่เพื่อทดสอบยกดั้มพ์ได้)

ขายด่วน » รถบรรทุกพ่วง